ΑΡΧΙΚΗ>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

"Φιλοσοφία της εταιρειάς μας είναι η ολοκληρωτική εξυπηρέτηση των πελατών μας
και η ταυτόχρονη μείωση των δαπανών χωρίς να μειώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών."

 

Η GRANDMASTERGROUP παρέχει υπηρεσίες ολοκληρωτικής διαχείρισης ακινήτων, υψηλοτάτων ποιοτικών χαρακτηριστικών τα οποία εξατομικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας.

 

 • Συνολική Τεχνική παρακολούθηση & συντήρηση χώρων καιεγκαταστάσεων από ειδικευμένους, διπλωματούχους τεχνικούς. 

 • Διενέργεια απολυμάνσεων, απεντομώσεων κοινόχρηστων χώρων κτιρίων λαμβάνοντας υπ’ όψη την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών.

 • Παρακολούθηση των συστημάτων πυρασφάλειας & πυροπροστασίας των κτιρίων με τακτική συντήρηση – αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων.

 • Σωστή διαχείριση πηγών ενέργειας και καυσίμων των κτιρίων για εξοικονόμηση της ενέργειας προς όφελος του περιβάλλοντος και των κοινόχρηστων δαπανών.

 • Επιδιόρθωση φθορών κοινόχρηστων χώρων και ελαφρά κατασκευαστικά έργα.

 • Συντήρηση και επίβλεψη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος χώρου, με ειδικευμένο προσωπικό στα κηποτεχνικά έργα.

 • Συντήρηση εγκαταστάσεων CCTV& συστημάτων ασφαλείας.

 • Διαχείριση αποθεματικού κτιρίου και αναλυτική μηνιαία έκδοση κοινόχρηστων δαπανών. 

 • Έκθεση ετήσιου απολογισμού και προϋπολογισμού δαπανών κτιρίου και απόδοσή τους σε ετήσια Γενική Συνέλευση.

 • Μείωση δαπανών με τακτικό εξορθολογισμό εξόδων.

  • Διαχείριση Κτιρίου Λ. Κηφισίας 62 Μαρούσι: Μείωση εξόδων κοινόχρηστων δαπανών σε ποσοστό έως 50%

  • Διαχείριση Κτιρίου Λ. Κηφισίας 340 Ν. Ψυχικό: Μείωση εξόδων κοινόχρηστων δαπανών σε ποσοστό έως 35% 

  • Διαχείριση Συγκροτήματος Κτιρίων Λ. Κηφισίας 10-12: Μείωση εξόδων κοινόχρηστων δαπανών σε ποσοστό έως 40%

 • Νομικές Υπηρεσίες από συμβούλους εξειδικευμένους σε θέματα ακίνητης περιουσίας

 • Καθαρισμός Υαλοπινάκων από εξωτερικά συνεργεία.