ΑΡΧΙΚΗ>ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Η οργάνωσή μας
 
Διοικητικό Τμήμα
Ορίζει τους στόχους και την πολιτική της εταιρείας, δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας, αποτυπώνει τις διαδικασίες και υποστηρίζει όλα τα υπόλοιπα τμήματα έτσι ώστε να υπάρχει αρμονική συνεργασία και αποτελεσματικότητα.
 
Οικονομικό Τμήμα
Διαχειρίζεται τα οικονομικά θέματα και φροντίζει ώστε οι σχέσεις με τον πελάτη να είναι άψογες. Ανταποκρίνεται με συνέπεια στις υποχρεώσεις προς τον προμηθευτή, το προσωπικό και την πολιτεία.
 
Τμήμα Προσωπικού
Όταν το προϊόν είναι «υπηρεσίες», όλοι γνωρίζουμε πως η ποιότητα βασίζεται στον «ανθρώπινο παράγοντα».
Το Τμήμα Προσωπικού φροντίζει για την επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού που θα απασχοληθεί στο χώρο του κάθε πελάτη. Η διαδικασία της πρόσληψης ολοκληρώνεται με την άμεση ασφάλιση του προσωπικού στον αρμόδιο φορέα.
 
Τμήμα Marketing
Πραγματοποιεί Έρευνα Αγοράς για την συνεχή ενημέρωση σε νέα προϊόντα και μεθόδους καθαρισμού.
Ανακοινώνει στους μελλοντικούς πελάτες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας.
 
Τεχνικό Τμήμα
Στελεχωμένο από έμπειρους επόπτες με γνώση και πείρα σε τεχνικά θέματα,
 
  • εκπαιδεύει τους τεχνικούς, ώστε οι υπηρεσίες να είναι αποτελεσματικός σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Τους υποδεικνύει τη σωστή εμφάνιση και συμπεριφορά,
  • επιβλέπει ότι όλες οι εργασίες εκτελούνται βάσει προγράμματος,
  • φροντίζει για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων, επί 24ώρου βάσεως.