Καθαρισμοί χώρων

Η GRAND MASTER GROUP προσφέρει:

Ποιότητα,στις υπηρεσίες, τον εξοπλισμό και τα υλικά.
 
Εμπιστοσύνη.Τα άτομα που καθαρίζουν το χώρο σας επιλέγονται αυστηρά. Το προσωπικό είναι αξιόπιστο και ειδικευμένο· είναι επαγγελματίες.
 
Υποστήριξη.Είναι η λέξη που «καθησυχάζει», εξυπηρετεί και δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης.
 
Η GRAND MASTER GROUP παρέχει:
  • εκπαίδευση στο προσωπικό της (τεχνική εμφάνισης & συμπεριφοράς)
  • σύγχρονο και ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό (συστήματα εξωτερικού),
  • οικολογικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον
 
Ευελιξία. Η GRAND MASTER GROUP,
  • έχει την οργάνωση να σας υποστηρίξει όταν ο χώρος και οι απαιτήσεις σας μεγαλώνουν,
  • διαθέτει «συνεργεία» που καλύπτουν ανά πάσα στιγμή τις έκτακτες ή επείγουσες εργασίες που μπορεί να προκύψουν

Αρχικοί καθαρισμοί

Αναλαμβάνουμε τον αρχικό καθαρισμό του κτηρίου ή του γραφείου σας μετά από κατασκευαστικά εργα και σας το παραδίδουμε έτοιμο να λειτουργήσει χωρίς ίχνος υπολειμμάτων από μπάζα, κόλλες, χρώματα και σκόνη.

Εξωτερικοί καθαρισμοί

Η Grand master έχοντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες και στουσ εξωτερικούς καθαρισμούς που απαιτούν εξειδικευμένες εργασίες.

Συντήρηση

Η Grand master παρέχει υπηρεσίες συντήρησης επαγγελματικού καθαρισμού προσαρμοσμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χώρου σας.

Απολυμάνσεις 

Διενέργεια απολυμάνσεων, απεντομώσεων κοινοχρήστων χώρων λαμβάνοντας υπ' όψη την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών.

Καθαρισμοί υαλοπινάκων, προσόψεων, ορθομαρμαρώσεις. Απομάκρυνση graffiti και προστασία επιφανειών.