ΑΡΧΙΚΗ>ΕΤΑΙΡΙΑ > ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Υπηρεσίες Ασφάλειας Κτιρίων
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης& συντήρησης κτιρίων
  • Αρχικοί Καθαρισμοί Κτιρίων
  • Συντήρηση Καθαριότητας Κτιρίων
  • Καθαρισμοί Εξωτερικών Χώρων
  • Κηποτεχνικά Έργα,
  • Μελέτες – Εφαρμογές
  •