Συντήρηση εγκαστάσεων

 

Η GRAND MASTER GROUP παρέχει υπηρεσίες ολοκληρωτικής διαχείρισης ακινήτων, υψηλοτάτων ποιοτικών χαρακτηριστικών τα οποία εξατομικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας.
 
  • Συνολική Τεχνική παρακολούθηση & συντήρηση χώρων καιεγκαταστάσεων από ειδικευμένους, διπλωματούχους τεχνικούς. 
  • Διενέργεια απολυμάνσεων, απεντομώσεων κοινόχρηστων χώρων κτιρίων λαμβάνοντας υπ’ όψη την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών.
  • Παρακολούθηση των συστημάτων πυρασφάλειας & πυροπροστασίας των κτιρίων με τακτική συντήρηση – αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων.
  • Σωστή διαχείριση πηγών ενέργειας και καυσίμων των κτιρίων για εξοικονόμηση της ενέργειας προς όφελος του περιβάλλοντος και των κοινόχρηστων δαπανών.
  • Επιδιόρθωση φθορών κοινόχρηστων χώρων και ελαφρά κατασκευαστικά έργα.
  • Συντήρηση και επίβλεψη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος χώρου, με ειδικευμένο προσωπικό στα κηποτεχνικά έργα.
  • Καθαρισμός Υαλοπινάκων από εξωτερικά συνεργεία.

  • Συντήρηση εγκαταστάσεων CCTV& συστημάτων ασφαλείας.