ΑΡΧΙΚΗ>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

"Οι μακροχρόνιες συνεργασίες μας αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη των πελατώνμας
στο πιο σημαντικό και ευαίσθητο κομμάτι την ΑΣΦΑΛΕΙΑ τους."

 

Η εταιρία μας έχει την δυνατότητα φύλαξης και επιτήρησης χώρων με ένστολο προσωπικό το οποίο κατέχει άδεια υπηρεσιών προσωπικού ασφαλείας σύμφωνα με την νέα νομοθεσία. Συνεργαζόμαστε με πιστοποιημένο Κ.Ε.Κ., το οποίο είναι εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ και ΚΕΜΕΑ, προκειμένου το προσωπικό μας να παρακολουθεί μαθήματα, να υποβάλλετε στις απαραίτητες εξετάσεις πιστοποίησης και να λαμβάνει υπό την εποπτεία μας την απαραίτητη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

 
Το προσωπικό μας,
 
Επιλέγεται με γνώμονα:
 • Τις προϋποθέσεις του Νόμου 2518/1997 (Α-164) ο οποίος τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.3707/2008 (Α-209)
 • Το χαρακτήρα και την προσωπικότητα
 • Την προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις
 • Εγγυητικές επιστολές
 • Τεστ αντίδρασης και αντίληψης
 
Εκπαιδεύεται κατά περιόδους:
 • Σε μεθόδους αυτοάμυνας
 • Στη γνώση νόμιμων δικαιωμάτων και κινδύνων έναντι τρίτων
 • Στην αντιμετώπιση διαφόρων κινδύνων
 • Στη παροχή πρώτων βοηθειών
 • Στον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων εγκαστάσεων
 
Είναι σε θέση να:
 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
 • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λ.π.
 • Επεμβαίνουν με στόχο την λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
 • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα
 
Ελέγχεται για την ποιότητα της υπηρεσίας:
 • Σε 24ωρη βάση καθημερινά από περιπολικό της G.M.G
 • Περιοδικά και αιφνίδια από τους επικεφαλής του Τμήματος Ασφαλείας της G.M.G
 
Κατά συνέπεια, η υπηρεσία φυλάξεων της εταιρίας μας μπορεί σύμφωνα με τα προηγούμενα, να προσφέρει την αναγκαία ποιότητα και να επωμισθεί την ευθύνη πρόληψης και προστασίας της καθημερινής σας ζωής.